Loading Events

« All Events

Vietnamese Peer Group • Nhóm hỗ trợ người Việt

Wednesday 3 May @ 12:00 am Wednesday 28 June @ 2:00 pm AEST

RSVP – 1 Ticket per person

0 Going
30 remaining
RSVP Here

Connect & learn together

The Vietnamese Peer Support is an informal support group for parents of children with disability or delay or parents with concerns about their children’s development. It’s a place for you to relax, share information, learn and support each other.


Guest speakers may be invited for presentations that share information of interest.

The group is facilitated by Plumtree’s Vietnamese family support worker Isabel Le.

Kết nối & học hỏi cùng nhau

Tổ chức Hỗ trợ Gia đình Việt Nam là một nhóm hỗ trợ không chính thức dành cho các bậc cha mẹ có con bị khuyết tật hoặc chậm phát triển hoặc các bậc cha mẹ lo lắng về sự phát triển của con mình. Đây là nơi để bạn thư giãn, chia sẻ thông tin, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Các diễn giả có thể được mời đến để thuyết trình và chia sẻ những đề tài và thông tin theo sở thích của các gia đình.

Nhóm được hỗ trợ bởi nhân viên hỗ trợ gia đình người Việt của Plumtree là Isabel Le.


This program is for

Parents, primary carers and family members of children with disability, developmental delay or neurodivergence.

Nhóm và khoá học dành cho

Cha mẹ, người chăm sóc chính và các thành viên trong gia đình của trẻ em khuyết tật, chậm phát triển hoặc suy giảm thần kinh bất kỳ độ tuổi nào.

When

Wednesday fortnightly through the term
– Wednesday 3 May
– Wednesday 17 May
– Wednesday 31 May
– Wednesday 14 June
– Wednesday 28 June
All sessions 12pm to 2pm AEDT/Sydney time

Ngày và giờ

Thứ Tư hai tuần một lần cho đến hết học kỳ
- Thứ 4 ngày 3 tháng 5
- Thứ Tư ngày 17 tháng 5
- Thứ Tư ngày 31 tháng 5
- Thứ Tư ngày 14 tháng 6
- Thứ Tư ngày 28 tháng 6
Tất cả các buổi học từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều AEDT/Sydney time
cost workshops

Cost

Free

Chi Phí

Miễn Phí

cost workshops

Childminding

Childminding not available 

Trông coi trẻ 

Không có dịch vụ trông coi trẻ em

Your facilitator

Plumtree’s workshops and courses are facilitated by members of our therapy team, guest speakers or our trained parent peer workers, who are raising a child with a disability or delay. 

These sessions are facilitated in Vietnamese by Isabel, Vietnamese Support Worker

Người điều hành của bạn

Các hội thảo và khóa học của Plumtree được tổ chức bởi các chuyên gia trong nhóm trị liệu của chúng tôi, các diễn giả hoặc nhân viên đồng cấp là cha mẹ đã được đào tạo của chúng tôi, những người đang nuôi dạy trẻ khuyết tật hoặc chậm phát triển.

Các nhóm và phiên học này được điều hành bởi Isabel, Nhân Viên Hổ Trợ người Việt . 

Where

These sessions will be conducted face-to-face* at our Marrickville centre.
Plumtree Children’s Services
Yabsley Avenue, Jarvie Park Marrickville, NSW, 2204 
How to find us

*if you are not based in Sydney and would like to join the group online please register, and select the joining online option

*nếu bạn không có trụ sở tại Sydney và muốn tham gia nhóm trực tuyến, vui lòng đăng ký và chọn tùy chọn tham gia trực tuyến

Additional infoThêm thông tin

Contact details
Chi tiết liên lạc
For more information, feel free to contact the facilitator Isabel Le on 0434 191 966 or isabel@plumtree.org.au

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với điều hành viên Isabel Le theo số 0434 191 966 hoặc Isabel@plumtree.org.au
Funding
Tài trợ
Plumtree’s calendar is funded through the NSW Department of Education Start Strong Pathways program.

Lịch của Plumtree được tài trợ thông qua chương trình Bắt đầu Con đường Mạnh mẽ của Bộ Giáo dục NSW.
Event Flyer 
Tờ Rơi 
View/Share this event’s flyer in English/Vietnamese

Xem/Chia sẻ tờ rơi của sự kiện này bằng tiếng Anh/ViệtWe recommend families attend only 1 course at a time to focus on the learning outcomes.


Plumtree is a not-for-profit, community-based organisation that helps families thrive.

Trusted for over 30 years, we provide therapies and support for children aged birth to 8 years with a disability or developmental delay and their families. Our free online and centre-based playgroups and parent educational programs support all families. At Plumtree Preschool, children of all abilities and cultural backgrounds learn together and begin to understand the value of inclusive communities.

Plumtree’s passionate, culturally diverse team of specialists work from the heart in a caring environment where families feel respected and informed.

Explore some programs and services